Regulator do podgrzewania zamontowanego w podłodze, jaki kupić?

Ważnym elementem, na poziomie montowania ogrzewania podłogowego, jest wybór najlepszego sterownika.Jest to uzależnione od wielkości ogrzewania zamontowanego w podłodze oraz od zasady działania.W wypadku małych przestrzeni oraz wymogu ciągłego podtrzymywania ciepłoty powietrza lub podłogi należy zastosować regulator manualny. Obsługa jest prosta, bo nastawiamy wyłącznie żądaną temperaturę. W pełni spełni się do kontroli ogrzewania zamontowanego pod kafelkami,płytkami ceramicznymi lub panelami czy do sterowania grzejnikiem działającym na prąd.
Dużą precyzję działania dostarcza termostat z wyświetlaczem z programatorem. Ma wbudowany ekranik,który udogadnia odczyt temperatury i wbudowany programator tygodniowy. Sterownik ów umożliwia zaprogramować pory i dni tygodnia gdy temperatura w pomieszczeniach ma być obniżona o kilka stopni lub całkowicie wyłączona. Pozwoli to na wymierne zyski w kosztach ogrzewania. Urządzenie reguluje bezpośrednio, znaczy to że w momencie osiągnięcia oczekiwanej temperatury jest wnet rozłączone. Gdy temperatura spadnie o 0,5 stopnia ogrzewanie jest wnet uruchamiane. Taki regulator idealnie sprawdza się w niewielkich pokojach, gdzie ogrzewanie podłogowe ma funkcjonować w określonych godzinach.Regulator posiadający wyświetlacz z sterownikiem uczącym się bezwładności podłogi posiada takie funkcje programowania jak regulator posiadający wyświetlacz ze sterownikiem. Czyli daje analizę temperatury oraz chwilowe jej wyłącznie i lub obniżenie.Dodatkiem jest podzespół elektroniczny uczący się bezwładności podłogi. Opcja nauki bezwładności podłogi to najwyższy luksus pozwalający na sterowanie pracą ogrzewania. Po kilku dniach działania regulator orientuje się o jakiej porze należy się załączyć by o określonej porze osiągnąć wymaganą temperaturę.Termostat z opcją nauki bezwładności warto kupić, kiedy ogrzewanie podłogowe jest zasadniczym źródłem ogrzewania w pomieszczeniu. Także wtedy gdy zależy nam na precyzyjnym sterowaniu ogrzewaniem w wybranych godzinach i dniach tygodnia.