Fotowoltaika co musisz wiedzieć jako Prosument

Termin Prosument to zbitka słów producent i konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który jednocześnie ją wytwarza i przekazuje jej nadwyżki do sieci energetycznej.

Kilka lat wstecz fotowoltaiczne instalacje były całkowicie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Barierą była nie tylko cena, ale również problem z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Sam koszt zakupy i utrzymania kompletu akumulatorów nawet dzisiaj jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na systematyczne przerwy w dostarczeniu prądu z sieci.

Wspomniana wyżej umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na oddanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej za jakiś czas. Bardzo ważne: sieć energetyczna nie potrafi magazynować energii. Taka nadwyżka przesłana do sieci zostaje od razu zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w okresie późniejszym ma możliwość odebrać energię wyprodukowaną przez elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadprodukcji energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% oddanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Oczywiście umowa z operatorem sieci wyznacza, w jakim okresie czasu przesłana nadwyżka może zostać odebrana. Jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak ważne jest dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Oczywiste jest.że aby umowa z operatorem sieci energetycznej mogla być właściwie rozliczona potrzebna jest wymiana liczników energii na dwukierunkowe