Komin z z plastiku – to nie żart

Dotychczas stosowane układy odprowadzające spaliny, wsparte na podzespołach ceramicznych, odczuwalnie wpływały na cenę układu. Potrafiły kosztować do 5-10 tys. zł. Aktualnie wytwarzane zasilane gazem piece niskotemperaturowe dają nam zmniejszyć koszty. Spaliny wytwarzane przez nowoczesne piece uzyskują tak niewielkie temperatury, że możliwe jest zastosowanie układów wspartych na rurach z tworzywa sztucznego. Przepływ spalin jest wspomagany poprzez wbudowany w kotle wentylator. Za tym pośrednictwem piec pracuje równomierni i nie musimy się niepokoić o tzw. cug kominowy, jak to bywało w przypadku starych typów pieców. Producenci kotłów proponują własne komplety do odprowadzania spalin. Produkowane są również mniej kosztowne zamienniki. Regularnie praktykowanym podłączeniem jest system montowany w szachcie komina. Taki system generuje koszty rzędu 1000-1500 zł. W przypadku układu montowanego w budynku wielorodzinnym koszty zwiększają się w powiązaniu z długością rur. W wypadku domu zamieszkiwanego przez jedna rodzinę, samotnie stojącego o mocy do 21 kW da się odczuwalnie obniżyć wydatki, wyprowadzając gazy spalinowe przez boczną ścianę budynku. Wówczas kwoty wahają się rzędu 300-500 zł. Takie rozwiązanie nadaje się także do pawilonów produkcyjnych i oddzielnych hal magazynowych. W owym przypadku nie ma ograniczeń parametrów mocy pieca. Przy przebudowie pomieszczenia w którym pracuje piec możemy zastosować obecny przewód kominowy i odprowadzić spaliny starym ujściem, a powietrze do pieca może być dostarczone osobnym przewodem. Wówczas będzie to układ rozłączny 2x80mm. Bez względu na to, czy zmontujemy instalację odprowadzająca spaliny do boku budynku, czy też w szachcie lub rozdzielczy. W wypadku kotła nisko temperaturowego koszt ten jest nieco mniejszy dzięki zastosowaniu komponentów z tworzywa sztucznego.