Kable grzejne z termostatem

Znakomitym wykorzystaniem na z dnia na dzień chłodniejsze noce zapobiegającym zmarznięciu rur są przewody grzejne FreezeTec. Układ uzbrojony w te przewody będzie pracował efektywnie pod paroma warunkami.

Średnica rury, na którą będzie montowany kabel nie powinna przekraczać 50 mm. Musi być zastosowana izolacja na rurę, najmniej 1 cm maksymalne 2 cm. Ważne są także parametry w jakich jest robiony układ. Temperatura ogrzewanego przewodu wodnego nie powinna być wyższa niż 65 stopni, a najmniejsza ciepłota miejsca instalacji -25 stopni. Kabel FreezeTec składa się z kabla grzejnego z zamontowanym na jednym końcu termoregulatorem, którego skala włączania wynosi +3 stopnie, a wyłączenie odbywa się przy +10 stopniach. Element grzewczy występuje o długości 2-3-5-7-10-15-21-30 i 42 m. Do każdego z kabla grzejnego przyłączony jest kabel podłączeniowy o długości 1,5 m zakończony wtyczką.

Aby kable grzewcze działały poprawnie powinno się je dopasować, w korelacji od przekroju rurociągu, zastosowanej ochrony oraz od maksymalnych temperatur ujemnych panujących w miejscu montażu może wyniknąć, że pojedyncza wiązka nie jest efektywna. Fabrykant przewodów opracował stosowną na ten cel tabele. Po sprecyzowaniu zapotrzebowania na dane uwarunkowanie rozpoczynamy od ułożenia termoregulatora. Powinien on być umiejscowiony w miejscu podatnym na najmniejszą temperaturę. Albowiem on będzie przesądzał o pracy całego układu. Gdy chcemy ułożyć przewody grzewcze na rury z PCV powinniśmy zastosować pod kablem grzewczym z pasem kleju pas aluminiowy, który osłania przewód wodny przed możliwym stopieniem. Kolejno układamy kabel grzejny.

Jeśli z obliczeń określono zamontowanie 1 wiązki to montujemy ją u spodu rurociągu pod kontem 45 stopni i mocujemy taśmą montażową. Gdy z obliczeń zostało określone zamontowanie z nawinięciem instalujemy tak by kable wzajemnie się nie stykały. Tak ułożoną instalację oklejamy na całej długości taśmą aluminiowa i ocieplamy otuliną. Tak zamontowana instalacja da nam bezpiecznie przetrzymać całą zimę.