Cienkie o dużej mocy płachty grzejne pod kafelki

Ferie czy czas ledwo co po ich zakończeniu to świetny czas na wykonanie niewielkich modernizacji. Unowocześnienie łazienki to jedno z wymagających dużego zaangażowania zadań. Równolegle z tą inwestycją warto postarać się o dopełniające źródła ocieplania. W czasie, gdzie jeszcze nie mamy działającego ogrzewania a dni są coraz zimniejsze, należało by mieć alternatywne miejsce dostarczenia ciepła. Znakomitym środkiem jest płachta grzejna o wydajności cieplnej 160W/m2. W unowocześnianych łazienkach istnieje już przeważnie założoną płytkę. Wobec powyższego wybraną płachtę grzewczą instaluje się bezpośrednio na niej i układa następną powierzchnię terakoty. Najważniejsze w tym układzie są grubości następnych warstw. Czym mniejsza grubość tym lepiej dla nas. Maty MG Pack Elektry o wydajności 160W/m2 mają zaledwie 3 mm grubości. To kompletny pakiet zawierający płachtę grzewczą zasilaną z dwóch stron, sterownik i elementy do zamontowania całości. Wyłącznym kłopotem może być metoda położenia. Początek i koniec płachty muszą złączyć się w jednym miejscu. Należy w tym wypadku zrobić plan w odpowiedniej podziałce i rozplanować rozkład maty.