Warstwa izolacyjna podłogówki

Przy projektowaniu podłogówki należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsca na docieplenie. Stosowna grubość powłoki izolacyjnej zabezpieczy dom przed stratami temperatury do gruntu i podbudowy. Im większa warstwa tym lepiej, jednakże powszechnie przyjmuje się wartość co najmniej 100mm dla podłogi na gruncie, tymczasem dla stropu przyjmuje się wielkość około 2,5 cm. Przez umieszczenie odpowiedniej warstwy ochronnej szacuje się, że 85% ciepła wraca z powrotem do domu. Do ocieplenia podłogi stosuje się panele ze styropianu typu EPS lub XPS. Styropian EPS tworzą spienione granulki zgniecione w blok, który następnie przecinany jest na mniejsze płyty. Jego powierzchnia jest porowata, co powiększa jego właściwości do nasiąkania. Lepszym rozwiązaniem są panele XPS, które produkowane są o docelowych rozmiarach. Płyty te mają jednorodną strukturę o gładkiej nawierzchni. Ważną sprawą jest klasa płyt styropianowych, czyli ilość surowca zużyta na wyprodukowanie pojedynczej paczki styropianu. Im wyższa waga tym właściwości ochronne są lepsze. Do zaizolowania podłogówki nie wykorzystuje się folii metalicznej gdyż nie ma ona cieplnych cech ochronnych. Stosuje się ją w celu ochrony tafli ze styropianu przed wodą z warstwy betonu oraz do wytyczania miejsc na przewody wodnej podłogówki.