Pokrętła c.o.. W jakim miejscu je montujemy i jakie pełnią zadania.

Pokrętła c.o. w układzie spełniają jedne z zasadniczych funkcji. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ekonomicznej eksploatacji. Mają także usprawniać i umożliwiać funkcjonowanie instalacji c.o.. Ciężko jest je podzielić tylko ze względu na rolę, bo zazwyczaj spełniają ich kilka. Zaworki przy grzejnikowe zaledwie parę lat wstecz stosowano wyłącznie grzybkowe. Dzięki ich pomocy dało się manualnie sterować krążeniem ciepłej wody. Dziś montuje się zawór termostatyczny, odcinający i pozwalający opróżnić grzejnik z powietrza. Zawór sterujący temperatura grzejnika składa się z zaworu (wkładki termostatycznej) zawierającej element nastawczy i głowicy termostatycznej (element regulacyjny). W termostacie znajduje się element regulacyjny (ciało gazowe, ciało płynne czy wosk) powodujący położenie nacisku popychacza na trzpień zaworku. Zamontowanie zaworu powrotnego pozwala na odinstalowanie kaloryfera lub opróżnianie jego bez konieczności spuszczania wody z całej instalacji. Obecnie normą stało się wyposażenie wszelakiego zbywanego kaloryfera w ręcznie sterowany zawór odpowietrzający. Zawory zapewniające bezpieczeństwo jak sama nazwa daje do zrozumienia pełnią funkcję asekurowania urządzeń w układzie centralnego ogrzewana przed przewyższeniem krytycznego naporu. Jest to jeden z ważniejszych zaworków w układzie c.o.. By prawidłowo funkcjonował powinny być ziszczone poniżej wymienione uwarunkowania:

– instalacja wprost na źródle wytwarzania ciepła lub w jego bezpośredniej odległości

– kierunek strzałki z obudowy zaworku musi być zgodne z kierunkiem krążenia czynnika grzewczego

– nie montujemy żadnej armatury na odcinku spajającym zawór z instalacją centralnego ogrzewania

– średnica rur i zaworów winny być jednakowe.

– co najmniej co 12 miesięcy dopinamy nadzoru zaworku.

Do owej grupy zaliczają się również zawory zwrotne lub różnicowe, które w schematach przepływu pozowanego zapewniają prawidłowy tor przepływu medium.W układach c.o. spotyka się również zaworki miksujące (trójdrogowe, czterodrogowe), które mieszają element grzejny pobierany z zasilana i powrotu w sieciach systemu c.o. oraz ciepłej wody. Zaworki kulowe zamykające instalowane przed i za mechanizmem typu pompa, filtr, zawór zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (zbudowane z zaworu spustowego i odpowietrznika) instalowane w najwyższym punkcie schematu grzewczego.Zróżnicowanie funkcji i typów zaworów powoduje, że nasze przydomowe układy grzewcze funkcjonują pewnie i efektywnie.