Sprężyny gazowe

W samochodach dostawczych układem, który ułatwia podnoszenie tylnych drzwi są siłowniki gazowe typu pchającego. Po określonym czasie użytkowania układ ten ulega niszczeniu i należy go zamienić na kolejny. Kluczowym kryterium opisującym sprężynę gazową jest siła potrzebna do jej złożenia określona w niutonach. Dodatkowo określa się skok, czyli różnicę wymiarów pomiędzy sprężyną ściśniętą a rozłożoną oraz średnicą. Jeżeli na urządzeniu podane są wszystkie dane, dobór nowej części nie sprawia kłopotu. Natomiast jeżeli wytwórca nie podaje żadnych parametrów należy indywidualnie dokonać stosownych przeliczeń. Na stronie internetowej dostępny jest arkusz kalkulacyjny do dopasowania siłownika gazowego. Wystarczy poznać ciężar klapy oraz jej rozmiar, liczbę siłowników, odległość pomiędzy miejscem zaczepienia do klapy a linią obrotu oraz siłę dopełniającą potrzebną do zamykania lub podniesienia klapy. Można również skorzystać z oferowanych usług projektowych uwzględniających właściwy dobór siłownika gazowego. Opcje te są płatne, jednakże przy zakupie towaru w sklepie ulegają częściowej refundacji. Do wyjątkowych rozwiązań projektowych usługi doboru urządzeń są pełnopłatne. W przypadku instalacji miejsca mocowania siłownika gazowego powinny znajdować się w jednej osi. Końcówki przymocowuje się do specjalnych wsporników, które zapewniają odpowiednie luzy tak aby element tłoczący nie uległ naprężeniom w poprzek mechanizmu. W trakcie montowania należy pamiętać o jej pozycji tłoczyskiem do dołu aby przy pracy ulegała amortyzacji. Środek mechanizmu uzupełniony jest sprężonym gazem oraz olejowym wypełnieniem. Nie wolno jej więc rozczłonkowywać. Jest to niebezpieczne i powoduje nieodwracalne uszkodzenie.