Sterowanie ogrzewaniem na odległość – co będzie gdy nie dowieźli internetu ;)

Podstawowym urządzeniem wykonawczym systemów regulowania grzaniem jest nastawiany automatyczny regulator temperatury. Typowe sterowniki elektromechaniczne montowane wprost na zawór kaloryfera mogą być zamienione na nowsze, z elektroniką dającą uzyskać regulowanie zdalne, głównie bez użycia przewodów. Regulator grzaniem produkowany jest również po prostu jako przekaźnik włączający/wyłączający segmenty finalne, jak choćby kaloryfery elektryczne, maty grzewcze itp. Zaworami steruje główny panel, którym można zawiadywać dwiema drogami: dotykowo lub zdalnie – radiowo czy też drogą internetową. Opcja podłączenia do systemu czujników ciepłoty, decydujących o automatycznej zmianie wskaźników, manualny ekran sterujący oraz połączenie bez użycia kabli to istotne walory pozwalające na komfortowe i wygodne używanie sterowania ogrzewaniem. Schemat DEVI Smart można użyć do administrowania elektrycznego ogrzewania z użyciem kabli/mat grzewczych/grzejników elektrycznych lub innego, używającego prądu. Elementy wykonawcze połączone są przez WiFi z internetem. Każdy element wykonawczy jest elektronicznym, dającym się zaprogramować termostatem z programatorem czasowym, predysponowanym dla celów regulacji parametrów elektrycznego ogrzewania. Regulator został ukształtowany do montażu trwale, wyłącznie pojedynczego obwodu o maksymalnym poborze energii do 3600W. Sterowanie regulatorami dokonuje się przez internet, z użyciem tzw. cloud, czyli specjalnego serwera centralnego. Możesz to zrobić za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie , która łączy się z obłokiem, zdolna sterować do aż 10 samodzielnych regulatorów. Ale co się stanie, gdy z nieustalonej przyczyny pozbawieni zostaniemy dostępu do sieci? Po prostu, utracimy możliwość ZDALNEGO uruchamiania ogrzewania przy pomocy programatora w telefonie i zmiany będzie można dokonywać wyłącznie ręcznie na ekranie dotykowego regulatora. Smart868 to także bezprzewodowy zestaw zdalnego uruchamiania, którego sercem jest miniaturowa centrala łącząca się w ramach WiFi radiowo z urządzeniami w swoim otoczeniu. Centralka mając połączenie z siecią (dowolne łącze przewodowe, gsm, LTE itp), może być sterowana też z przeglądarki internetowej w dowolnym urządzeniu (komputer stacjonarny, laptop, tablet itp.). W tym rozwiązaniu jednak pozbawienie dostępu do netu nie wyklucza możliwości zdalnego sterowania systemem ogrzewania, albowiem program zainstalowany w tablecie (Android lub iOS) ma dostęp do ustawień centralki i sygnałów zwrotnych z użyciem sieci radiowej WiFi.