Kurtyna powietrzna Reventon 230V 3,3-10kW

Kurtyna powietrzna Aeris to dmuchawy wysokiej wydajności z wymiennikiem ciepła lub grzałkami elektrycznymi. Urządzenie takie skutecznie ogranicza mieszanie powietrza między pomieszczeniem a otoczeniem zewnętrznym. Zmniejszenie wymiany powietrza po przez strefę stworzoną ze strumienia silnego powietrza zmniejsza zużycie energii w pomieszczeniach klimatyzowanych lub z ogrzewaniem, ogranicza także rozchodzenie pyłów.Wymiennik ciepła może być zasilany ciepłą wodą z układu c.o. lub wodą z układu chłodzenia.Kurtyny powietrzne Aeris 230V 3,3-10kW – kluczowe cechy:bardzo dużą wydajność dmuchawy – jest to bardzo ważne ponieważ aby skutecznie zostało zahamowane napływające powietrze, szybkość powietrza napływającego musi być mniejszy od szybkości powietrza z dmuchawy. Kilkapoziomów pracy wentylatora – można dopasować wydajność urządzenia do miejsca instalacji i klimatu. Szczegółowe informacje techniczne: wymiary, wydajność oraz sposób montażu opisane są instrukcji kurtyny. Kurtyna dostarczana jest jako zestaw zawierający: kurtynę powietrzną, czujnik drzwi.