Podwójna przestrzeń załadunkowa do naczepy

Dla każdego posiadacza samochodu dostawczego najbardziej istotnymi zagadnieniami podczas wykonywania usług przewozowych jest czas oraz kwestie finansowe. Rozwiązaniem umożliwiającym zwiększenie powierzchni ładunkowej oraz możliwość transportu większej ilości ładunku jest podwójna przestrzeń ładunkowa. Oparta jest ona na panelach nośnych oraz profilach z zaczepami typu AJS, czyli oczkami mocującymi przypominającymi dziurkę od klucza. Do słupków przymocowuje się pionowe panele z dziurami, które pozwalają dowolnie dobierać wielkość drugiego poziomu podłogi w uzależnieniu od wysokości ładunku. Dodatkowo wielkość może być ustanawiana niezależnie dla każdego zakresu pomiędzy kłonicami. Do pionowych listw przymocowuje się belki nośne wzdłużne oraz poprzeczne belki nośne paletowe. Dodatkowo można przymocować belki uzupełniające, które służą do wzmocnienia konstrukcji przewożonego towaru. System podwójnej podłogi jest prosty w budowie. Pozwala na otrzymanie uzupełniającego poziomu ładunkowego do dwunastu ton. W przypadku palet typu euro zwyczajowa ilość na naczepie wynosi 33 sztuki. Po zainstalowaniu podwójnej podłogi ich ilość może wynosić nawet 66 szt. System podwójnej podłogi to oszczędność czasu i pieniędzy.