Pompa ciepła jako pro środowiskowe źródło ciepła

Pokaźne stężenie zanieczyszczeń i pyłów w atmosferze to test, z którym próbuje się przeważająca ilość państw w gospodarce światowej, w tym Polska. To globalny dylemat, w celu rozwikłania którego podejmuje się próby ograniczenia wydatku dymów, szczególnie pochodzących z rejonów mieszkalnych. Spośród ogólnodostępnych technologii grzania pompy cieplne są najbardziej wydajne, bo funkcjonują bez szkody dla przyrody ? urządzenia te nie produkują dymu, popiołu ani innych substancji szkodliwych dla środowiska. Moc czystej energii. Co za tym idzie inwestowanie w wspomniane instalacje okazuje się wyjątkowo uzasadnione w kontekście globalnego kłopotu ze smogiem. Pompy ciepła to niewielkie ekologiczne urządzenia wykorzystywane przede wszystkim do ogrzewania domu. W takim celu wykorzystują ciepło pochodzące z otoczenia (wody, gruntu lub powietrza), czyli tzw. dolnego źródła, i oddają je do źródła wyższego ? systemu grzewczego (grzejników albo ogrzewania podłogowego). Wybór typie pompy ciepła, a dokładniej jej dolnego źródła, zależy od warunków, w jakich będzie ona pracować: wielkości posesji, strefy klimatycznej, gdzie zlokalizowany jest dom, poziomu wód w gruncie i ich składu chemicznego, jak również przekroju geologicznego ziemi na kwaterze. Chociaż pompy ciepła zaliczają się do najbardziej ekologicznych systemów, w polskich domach mają zastosowanie wciąż rzadko. Przyczynia się do tego całkiem wysoki koszt inwestycji oraz wyjątkowe zasady, jakie powinny być spełnione przy montażu.