Kable do betonu

Obniżona temperatura powietrza utrudnia działanie związane z wylewkami zaprawy cementowej. Wiąże się to z opóźnionymi przebiegami utwardzania spoiwa. Efektem tego mieszanka może nie osiągnąć przewidywanych cech, głównie odporności. Istnieją odpowiednie zabezpieczenia przed takimi następstwami. Poprzez odpowiednie zabezpieczenie przed ubytkiem ciepła oraz podgrzewanie betonu następuje redukcja negatywnych efektów oddziaływania niskich temperatur. Do nagrzewania betonu stosuje się elektryczne przewody grzewcze Elektra BET. Montuje się je w celu ochrony przed zamarzaniem świeżej zaprawy cementowej oraz do minimalizacji czasu wiązania betonu. Kabel wystarczy przyczepić do struktury zbrojenia. Następnie całość oblewa się betonem a przewód podłącza do instalacji elektrycznej. Po utwardzeniu zaprawy wystarczy odciąć przewód. Kable Elektra BET sprzedawane są o mocy 40W/m. Sposób zamocowania dobiera się w zależności od typu szalowania oraz grubości izolacji. Powszechnie wykorzystuje się 4-5 m przewodu na każdy metr kwadratowy konstrukcji. Wytwórca przedstawia specjalistyczną tablicę z wyszczególnieniem doboru właściwego kabla do konkretnych warunków. Przewody do betonu przeznaczone są do nieprzerwanej pracy przez czas czterdziestu dni